chemkroosu

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ครูวิทย์ลำปางกัลยาณี

http://www.youtube.com/watch?v=CTaQlLR-rVc

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือน

กลอนเคมี
ความรักนั้นเหมือนเคมีไม่มีผิด

สารทุกอันทุกชนิดคือเหตุผล

เอาโซเดียมคลอไรด์ลงน้ำวน

คือเศษเกลือในสายชลที่วนไป

แอลเอสองโอสามไอออนิก

ซัลฟิวริกโคเวเลนต์ไม่สงสัย

น้ำน่ะเป็นH-bondก็แล้วไง

แต่หัวใจชั้นไปพันธะเธอ

หนึ่งโมลนั้นมีอะตอมอยู่หลายล้าน

มาประสานกลายเป็นธาตุหนึ่งโมลนี้

เธอรวมกันกลายเป็นสิ่งชั้นมี

หัวใจชั้นดวงนี้มีแต่เธอ

แอลเคนเป็นพันธะหนึ่งอยู่เสมอ

เหมือนกับชั้นรักเธอไม่หวั่นไหว

แต่เธอเป็นแอลคีนมีสองใจ

บางครั้งเป็นแอลไคน์ใจสามอัน

เธอเป็นกรดชั้นเป็นด่างก็ไม่แปลก

อาจแตกแยกเรื่องของค่าpHหนา

แต่พอลองผสมกันดูซักครา

เราจะเกิดปฏิกิริยามารักกัน

ค่าIEคือค่าที่ดึงอิเล็กฯ

Eศูนย์มานั่งเช็คศักย์ไฟฟ้า

แต่OUคือค่าอะไรหว่า

อ๋อรู้แล้วมันคือค่าonly you

เอากระดาษลิตมัสไว้ตรวจกรด

ยังไม่หมดฟีนอลเรดตรวจด่างไหว

อินดิเคเตอร์ตัวไหนตรวจหัวใจ

เอามาให้ชั้นเช็คในหัวใจเธอ

กราฟอันนี้บอกถึงการสลายพันธะ

มันต้องจะปฏิกิริยาดูดความร้อน

กราฟอันนี้บอกชั้นใจสั่นคลอน

มันยอมอ่อนให้เธอในทุกครา

ใส่ตัวเร่งให้มันทำเร็วขึ้น

ใส่ใจจึงให้รักมันเร็วรี่

จะใส่ใจเธอให้รักทุกนาที

คะตะเลสที่ดีคือใส่ใจ

เธอรักชั้นเป็นสมดุลเลื่อนข้างหน้า

ชั้นกลับมารักเธอย้อนกลับหลัง

ค่าคงที่สมดุลช่างน่าชัง

ค่าKนั้นมันยังเป็นล้านเอย

เอาLiลบด้วยiไปตัวหนึ่ง

ออกซิเจนพึงเป็นตัวOร่วมประสาน

วาเนเดียมตัวVกับพลังงาน

รวมประสานกลายเป็นLOVEว่ารักเอย